NB: 

  • Syarat pokok IPK 3, aktif organisasi, ongoing 120 SKS
  • KKN kebangsaan dilaksanakan di Lampung dengan peserta mhsw dari seluruh Indonesia. dibiayai negara
  • Diperbolehkan pindah dari KKN tematik ke kebangsaan (akan di tes) apabila tidak lulus akan dikembalikan ke KKN Tematik